Aktualności

,,Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie wieluńskim"

SP ZOZ w Wieluniu realizuje Projekt ,,Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie wieluńskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Dział Rehabilitacji zaprasza mieszkańców powiatu wieluńskiego do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach powyższego projektu. Celem głównym Projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego osób będących w wieku aktywności zawodowej, borykających się z chorobami układu kostno-stawowego.
Uczestnik programu to osoba posiadająca dokumentacje medyczną (nie starszą niż jeden rok) potwierdzającą diagnozę - skierowanie na rehabilitacje z rozpoznaniem:

 • M47 Spondyloza
 • M48 Inne choroby kręgosłupa
 • M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
 • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
 • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
 • M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • M54 Bóle grzbietu
 • której stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym

Zakwalifikowanie do Projektu wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika i złożenia oświadczenia dotyczącego niekorzystania w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ.
W projekcie przewidziano pierwszeństwo dostępu przy rekrutacji ze względu na:

 • Wiek 50+
 • Płeć -50% osób objętych wsparciem w programie powinny stanowić kobiety
 • Wykonywanie pracy siedzącej
Program składać się będzie z:

 • rehabilitacji z elementami edukacji – 10 dniowe cykle zabiegów, na które składać się będzie max. 50 zabiegów lub 15 dniowe cykle zabiegowe z ilością max. 75 zabiegów
 • dwóch konsultacji rehabilitacyjnych
 • warsztatów psychoedukacyjnych – cykl 2 spotkań (w tym 1 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem)
 • warsztatu edukacyjnego prowadzonego przez fizjoterapeutę

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 43 8406755 lub w SPZOZ Wieluń Dział rehabilitacji ul Szpitalna 16
„Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby które na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące kryteria:

 • osoba zamieszkuje w Województwie Łódzkim w powiecie wieluńskim
 • osoba w wieku aktywności zawodowej (15 lat i więcej; górna granica: w zależności od aktywności zawodowej/gotowości podjęcia zatrudnienia)
 • osoba ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kat.: M47–M51 i M53–M54 (z dokumentacją medyczną potwierdzającą diagnozę nie starszą niż 1 rok)
 • osoba ze stanem zdrowia umożliwiającym podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym;
 • osoba, która nie korzystała w ciągu ostatnich 6m-cy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie finansowanych z innych środków publicznych w tym NFZ (oświadczenie)
 • osoba, które wyraża pisemną zgodę na udział w projekcie.
 • W projekcie poradą rehabilitacyjną objętych zostanie 370 osób spośród których 350 osób (w tym najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielania świadczeń rehabilitacyjnych) skorzysta z rehabilitacji z elementami edukacji, warsztatów psychoedukacyjnych i porady rehabilitacyjnej- końcowej konsultacji.
W ramach wsparcia przewidziano:

 • porady rehabilitacyjne
 • rehabilitacje z elementami edukacji
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • refundację kosztów dojazdu dla 20 uczestników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których dojazd stanowi istotną barierę w udziale w terapii.
 • refundacja kosztów opieki nad osobą zależną lub zapewnienie opieki nad osobą zależną na czas działań realizowanych w ramach Programu, dla 5 UP, dla których konieczność zapewnienia opieki nad osobą zależną stanowi istotną barierę udziału w Projekcie.

Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w formie rekrutacji ciągłej do wyczerpania puli 350 miejsc w okresie od 01.01.2023 do 31.10.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej.

W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: dzial.rehabilitacji@szpital-wielun.pl lub pod numerem telefonu 438406755

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 03 - X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia.
Dokumenty do pobrania:


Regulamin rekrutacji pobierz
Formularz rekrutacyjny pobierz
Umowa uczestnictwa pobierz
Plakat w formacie Pdf pobierz


ZDJĘCIA
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych
więcej


Zdrowa Mama Zdrowe Dziecko

12.05.2023

Organizatorzy zapraszają na kolejne spotkanie na temat zdrowego
podejścia do ciąży, porodu…

więcej


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12.05.2023

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
składamy najserdeczniejsze życzenia,…

więcej


Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Wieluniu uprzejmie informuje o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim…

więcej


Wielkanoc

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei i miłości,
pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych…

więcej


Powiatowa Konferencja Internistyczna

SPZOZ w Wieluniu informuje o planowanej 15 kwietnia 2023 Powiatowej Konferencji Internistycznej.

więcej


Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wieluniu

W dniu 18 marca 2023 r. w wieluńskim szpitalu uroczyście otwarto nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

więcej


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy / lekarzy specjalistów

21.03.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zaprasza do składania…

więcej


Zmiana lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Izby Przyjęć

21.03.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 21.03.2023r. od godziny 7:00 zmieniamy lokalizację…

więcej


Dzień Kobiet

08.03.2023

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby…

więcej


Kardiologia Inwazyjna

01.03.2023

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2023 roku rozpoczęto świadczenie usług w zakresie kardiologii inwazyjnej…

więcej


Ogłoszenie o zmianie treści w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

18.01.2023

Ogłoszenie o zmianie treści w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

-…

więcej


,,Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie wieluńskim"

SP ZOZ w Wieluniu realizuje Projekt ,,Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w…

więcej


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego w dniu 2.12.2022 r.

23.12.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego…

więcej


Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

Pięknych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
Pacjentom…

więcej


Zmiana Terminu Składania Ofert - "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy / lekarzy specjalistów"

SP ZOZ w Wieluniu realizuje Projekt ,,Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w…

więcej


"Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy / lekarzy specjalistów"

08.12.2022

Dyrektor SPZOZ w Wieluniu zaprasza do składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne udzielane…

więcej


"Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu"

02.12.2022

Dyrektor SPZOZ w Wieluniu zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

więcej


Profilaktyka jodowa

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat profilaktyki jodowej. Materiały do pobrania poniżej.
więcej


Zapraszamy na Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

Serdecznie zapraszamy na Powiatowe Obchody Święta Niepodległości,
które odbędą się w dniu 11 listopada 2022 roku…

więcej


Rozszerzony został zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że rozszerzony został zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej…

więcej


Zmiana miejsca rejestracji TK, RTG, USG

Informujemy, że obecnie rejestracja do Pracowni TK, RTG, USG, Doppler znajduje się przy głównym wejściu…

więcej


Nowe zasady odwiedzin Pacjentów

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że przywrócona zostaje możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. …

więcej


Nowa Lokalizacja Poradni Specjalistycznych

więcej