KONTAKT

Skontaktuj się z namiDANE ADRESOWE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Wieluń 98-300, ul. Szpitalna 16
REGON: 000310143
NIP: 8321789610
KRS: 0000022938
POCZTA
kontakt: kontakt@szpital-wielun.pl
sekretariat: sekretariat@szpital-wielun.pl
skrzynka podawcza /SPZOZWielun/SkrytkaESP
PODSTAWOWE TELEFONY
Sekretariat Dyrektora 43 8406 800
Rejestracja Ogólna 43 8406 701
Rejestracja TK, RTG, USG 43 8406 772
Poradnia POZ w zakresie nocnej,
świątecznej ambulatoryjnej
i wyjazdowej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej
43 8406 763Pozostałe numery telefonów
Izba Przyjęć


Izba Przyjęć 43 8406 791
Izba Przyjęć - Odział Dziecięcy 43 8406 740
Izba Przyjęć - Oddział Położniczo - Ginekologiczny 43 8406 719
Izba Przyjęć - Oddział Noworodkowy i Patologii Noworodka 43 8406 731


Oddziały szpitalne


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dyżurka 43 8406 735
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - pokój lekarski 43 8406 736
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sala chorych 43 8406 737
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ordynator 43 8406 739
Trakt operacyjny - Dyżurka 43 8406 703
Trakt operacyjny - pokój wybudzeń 43 8406 704
Trakt operacyjny - pokój lekarski 43 8406 705
Oddział Chirurgii Ogólnej - dyżurka 43 8406 706
Oddział Chirurgii Ogólnej - sekretariat 43 8406 707
Oddział Chirurgii Ogólnej - ordynator 43 8406 708
Oddział Chirurgii Ogólnej - Pokój lekarski 43 8406 709
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - Dyżurka 43 8406 710
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - sala opatrunkowa i sekretariat 43 8406 711
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - pielęgniarka oddziałowa 43 8406 712
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - Pokój lekarski 43 8406 713
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - Oddział Ordynator 43 8406 714
Oddział Noworodkowy i Patologii Noworodka - pokój lekarski 43 8406 734
Oddział Noworodkowy i Patologii Noworodka - dyżurka 43 8406 731
Blok Porodowy - Dyżurka 43 8406 718
Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Dyżurka Położnictwo 43 8406 723
Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Dyżurka Ginekologia 43 8406 719
Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Pokój lekarski 43 8406 722
Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Kierownik Oddziału 43 8406 721
Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 732
Oddział Pulmonologii - dyżurka 43 8406 725
Oddział Pulmonologii - sekretariat 43 8406 726
Oddział Pulmonologii - pokój lekarski 43 8406 727
Oddział Pulmonologii - oddziałowa 43 8406 728
Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym - dyżurka 43 8406 743
Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym - ordynator 43 8406 744
Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym - oddziałowa, sekretariat 43 8406 745
Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym - intensywna terapia 43 8406 746
Oddział Obserwacyjno zakaźny - Covid - pokój lekarski 43 8406 749
Oddział Obserwacyjno zakaźny - Covid - Dyżurka Pielęgniarska 43 8406 748
Oddział Obserwacyjno zakaźny - Covid - Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 750
Oddział Rehabilitacji - dyżurka 43 8406 751
Oddział Rehabilitacji - pokój lekarski 43 8406 752
Oddział Dziecięcy - ordynator 43 8406 741
Oddział Dziecięcy - pokój lekarski 43 8406 742
Oddział Dziecięcy - Dyżurka Pilęgniarska 43 8406 740
Oddział Rehabilitacji - dyżurka 43 8406 751
Oddział Rehabilitacji - pokój lekarski 43 8406 752
SOR - Kierownik 43 8406 797
SOR - Pokój lekarski 43 8406 793
SOR - Ambulatorium 43 8406 794
SOR - Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 798
SOR - Dyżurka Pielęgniarska 43 8406 786
SOR - Transport Medyczny 512 980 812
SOR - Izba przyjęć ogólna 43 8406 791


Poradnie Specjalistyczne


Rejestracja ogólna 43 8406 701
Rejestracja TK, RTG, USG 43 8406 772
Poradnia POZ w zakresie nocnej, świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 43 8406 763
Poradnia POZ w zakresie nocnej, świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej Pokój lekarski 43 8406 850
Poradnia Medycyny Paliatywnej z Hospicjum Domowym 43 8406 756
Poradnia Chirurgiczna Ogólna 43 8406 784
Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci 43 8406 762
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 43 8406 766
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci 43 8406 762
Poradnia dla Kobiet 43 8406 769
Poradnia Ryzyka Okołoporodowego 43 8406 701
Poradnia Laktacyjna 43 8406 701
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 43 8406 770
Poradnia Laryngologiczna 43 8406 763
Poradnia Nefrologiczna 43 8406 754
Poradnia Urologiczna 43 8406 763
Poradnia Rehabilitacyjna 43 8406 701
Poradnia Kardiologiczna 43 8406 701
Poradnia Leczenia Bólu 43 8406 701
Poradnia Medycyny Pracy 43 8406 701


Pracownie


Tomografia komputerowa 43 8406 775
RTG - Kierownik 43 8406 771
RTG 43 8406 774
Laboratorium 43 8406 783
Laboratorium 43 8406 854
Pracownia USG 43 8406 776
Pracownia USG i p.lekarski 43 8406 778
Pracownia USG - Doppler 43 8406 777
Pracownia Endoskopii 43 8406 759
Pracownia Cytostatyków 43 8406 730


Pozostałe Jednostki


Apteka Szpitalna 43 8406 760
Pielęgniarka Epidemiologiczna 43 8406 821
Dział Rehabilitacji Dyżurka 43 8406 755
Fizykoterapia 43 8406 753
Centralna Sterylizatornia 43 8406 850
Zamawianie przewozów zwykłych 512 980 812
Zakład Patomorfologii - Prosektorium 43 8406 837
Psycholog 43 8406 851
Pielęgniarka Naczelna 43 8406 807


Administracja


Dział Zamówień Publicznych 43 8406 802
43 8406 844
Dział Techniczno Organizacyjny i Inwestycji 43 8406 805
43 8406 767
Główny Księgowy 43 8406 810
Zastępca Głównego Księgowego 43 8406 843
Dział Kadr i Płac 43 8406 816
43 8406 817
43 8406 818
Pielęgniarka Epidemiologiczna 43 8406 821
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki 43 8406 823
Dział IT 43 8406 814
Inspektor BHP 43 8406 805
powrót do strony głównej