KORONAWIRUS , PUNKT WYMAZOWY, PUNKT SZCZEPIEŃ, ODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY

Organizacja szpitala w czasie pandemii COVID-19

Środki bezpieczeństwa

Prosimy o zakładanie masek na terenie szpitala oraz dezynfekcję rąk.

Wejście do szpitala

Wejscie do szpitala w godzinach 7:25 - 15:00 głównym wejściem.
Od godziny 15:00 przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Odwiedziny Pacjentów

Zalecane godziny odwiedzin 13:00 - 17:00
Szczegółowe informacje o zasadach odwiedzin pacjentów znajdziesz tutaj:

informacje o odwiedzinach Pacjentów

Punkt Wymazowy

Punkt Wymazowy drive-thru funkcjonował na terenie SPZOZ w Wieluniu
w okresie od maja 2020 do marca 2022.
Punkt Szczepień

Punkt Szczepień Populacyjnychznajduje się
w budynku Szpitala w Wieluniu, w Poradni Rehabilitacyjnej
(wejście od tyłu budynku szpitala)

Godziny pracy :
Czwartek: 12:00 - 14:00 (Dzieci)
Czwartek: 14:00 - 17:00 (Dorośli)
Sobota: 08:00 - 11:00

Telefon: +667 050 033

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny COVID-19

Zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego w okresie od 07.11.2020 do 13.03.2022 w SPZOZ w Wieluniu funcjonował Oddział Obserwacyjno Zakaźny - Covid 19.

Liczba hospitalizacji w Oddziale w 2021 roku wynosiła 486.