OFERTY PRACY ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki Zawodowe

Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych. W SPZOZ w Wieluniu istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz studenckich przez uczniów lub studentów zawodów zarówno medycznych jak i niemedycznych.


Dokumenty wymagane do odbycia praktyk zawodowych w SPZOZ w Wieluniu :
Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyki