INFORMACJE DLA PACJENTA

Odwiedziny Pacjentów

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że z dniem 01.04.2022 r. przywrócona zostaje możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

Zalecane godziny odwiedzin 13:00 - 17:00

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być przestrzegane
podczas odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Wieluniu:


 • zalecane godziny odwiedzin 13:00 - 17:00
 • wizyta rodziny w szpitalu powinna być każdorazowo ustalona z kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym
 • pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba, w przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający
 • rekomendowany czas odwiedzin - możliwie jak najkrótszy
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki)
 • zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko COVID-19 bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed wizytą
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala, a następnie - po-nownie po wejściu na oddział, a także po zakończeniu wizyty przy wyjściu z oddziału
 • rekomenduje się, aby przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie osoba odwiedzająca umyła mydłem lub zdezynfekowała ręce (bezpośrednio przed kontaktem)
 • osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum