Standard Ochrony Małoletnich

Standard Ochrony Małoletnich

Dyrekcja Szpitala pragnie poinformować, że z dniem 13.02.2024 weszła w życie procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem stosowania procedury jest zapewnienie poszanowania zasady równego traktowania małoletnich w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, zasady kierowania się w działaniach najlepszym interesem małoletnich, w tym zasady wsłuchiwania się i uwzględnienia opinii małoletniego.
Dokumenty do pobrania:
Standard Ochrony Małoletnich pobierz