PLAN BUDYNKU

Plan Budynku


Budynek A

 • poziom 0 - Rejestracja Poradni Specjalistycznych, Zespół Poradni Specjalistycznych (Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Dla Kobiet),Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • poziom 1 - Stacja Dializ
 • poziom 2 - Sekretariat, Dyrekcja, Administracja
 • poziom 3 - Administracja

Budynek B

 • poziom -1 - Dział Fizjoterapii, Poradnia POZ w zakresie nocnej, świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 • poziom 0 - Szpitalny Oddział Ratunkowy / Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rejestracja do pracowni obrazowych (RTG, TK, USG, RM) / Pracownie RTG, TK, USG, USG Doppler / Kaplica
 • poziom 1 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • poziom 2 - Oddział Położniczo - Ginekologiczny, Oddział noworodkowy i patologii noworodka, Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Budynek C

 • poziom 0 - Laboratorium, Poradnia Opieki Paliatywnej
 • poziom 1 - Oddział Kardiologii inwazyjnej i Pracownia Hemodynamiki
 • poziom 2 - Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym
 • poziom 2 - Oddział Internistyczny o profilu ogólnym
 • poziom 3 - Oddział Pulmonologii
Budynek D

 • poziom 0 - Dział Fizjoterapii
 • poziom 1 - Oddział Rehabilitacji, Apteka Szpitalna
 • poziom 2 - Oddział Dziecięcy
 • poziom 3 - Pracownia Endoskopii