O NAS

Historia Szpitala w Wieluniu

Pierwsza wzmianka o wieluńskim szpitalu została zamieszczona w dokumencie arcybiskupa gnieźnieńskiego z dnia 25 kwietnia 1380 r. W tamtych czasach pod pojęciem szpitala rozumiano nie tyle zakład leczniczy, co domy dla ubogich, sierot, osób niedołężnych i chorych bez opieki. Utrzymaniem tych domów zajmowały się instytucje kościelne. W ciągu kilku wieków domy te przechodziły różne koleje losu i przetrwały do XIX wieku.

Szpital, w którym przeważały funkcje lecznicze nad opiekuńczymi, powstał w drugiej połowie XIX wieku.

Jednopiętrowy, murowany budynek wieluńskiego szpitala, zaprojektowany przez Marconiego, oddany został do użytku 4 kwietnia 1842 roku. Był w swoim czasie nowością, jako że zamiast amfilad zbudowano go systemem korytarzowym. Szpital ten nosił imię Szpitala pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Kompleks budynków wieluńskiego Szpitala Wszystkich Świętych mieścił się przy ul. 1 Maja (obecnie ul. J. Piłsudskiego). W budynku głównym mieścił się Oddział Chirurgiczny oraz Internistyczny. W sąsiednim, parterowym Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Oddział Zakaźny położony w samodzielnym budynku. Szpital ten istniał do wybuchu II wojny światowej.

1939

W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4.40 spadły na wieluński szpital pierwsze niemieckie bomby, które rozpoczęły II wojnę światową. W wyniku bestialskiego ataku bombowców Luftwaffe na bezbronne, śpiące miasto Wieluń, Szpital pod wezwaniem Wszystkich Świętych przestaje istnieć.

15-tysięczne wówczas miasto zostało zniszczone w niemal 70%, w tym wiele zabytków i liczący 120 łóżek szpital. Pod gruzami szpitala zginęło 26 chorych, 4 salowe i 2 pielęgniarki. Ostatnim dyrektorem tego szpitala od roku 1935 do wybuchu II wojny światowej był dr Zygmunt Patryn.

Obecnie w okazałym budynku, wybudowanym na miejscu zbombardowanego szpitala, mieści się Szkoła Podstawowa i liceum. Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę szkoły przypomina o zdarzeniach z 1 września 1939 r.stary szpital W czasie wojny władze okupacyjne uruchomiły przy ul. Stefana Żeromskiego niewielki szpital pełniący funkcję leczniczą. Szpital ten istniał do roku 1954, czyli do czasu, kiedy został oddany do użytku nowy gmach szpitala przy obecnej ulicy Szpitalnej.1947

W dniu 22 lipca 1947 roku zostało wydane pozwolenie na budowę nowego Szpitala Powiatowego w Wieluniu, a 17 listopada tego samego roku został zatwierdzony projekt budowlany. Została wydana różnież cegiełka, a dochód z jej sprzedaży miał wspomóc budowę szpitala. Po zakończeniu prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzeniem projektu, przystąpiono do wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu szpitala. Jesienią 1948 roku rozpoczęła się budowa, która trwała do roku 1954. otwarcie szpitala22 lipca 1954 roku uroczyście otwarto nowy wieluński szpital, którego dyrektorem i ordynatorem oddziału chirurgicznego był tak jak przed wojną dr Zygmunt Patryn.

1954

1 sierpnia 1954 roku przeprowadzono w nowym wieluńskim szpitalu pierwszą operację, jaką było cesarskie cięcie, w wyniku którego urodził się chłopiec. Uznano to jako dobrą wróżbę dla Szpitala. Początkowo ulica przy której znajdował się szpital, nazywała się Joanny Żubr. Z czasem nazwę ulicy zmieniono na Szpitalną. Od samego początku Szpital działał bardzo prężnie. Był samowystarczalny; posiadał własne pola uprawne, sad, pralnię, szwalnię oraz kuchnię. Funkcjonowała również apteka i laboratorium. Dr Zygmunt Patryn pełnił funkcję dyrektora do roku 1966, przekazując ją potem w młodsze ręce, a sam skoncentrował się na pełnieniu ordynatury oddziału chirurgii, aż do roku 1973, kiedy to ze względu na podeszły wiek zrezygnował, przekazując stanowisko synowi Januszowi. Tym sposobem lancet pozostał w rodzinie.1984

W roku 1984 do głównego budynku szpitala został dobudowany pawilon zajmowany obecnie przez administrację szpitala, Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć oraz Stację Dializ.tablica pamiatkowa Niestety 8 sierpnia 1991 roku do mieszkańców Wielunia dotarła smutna wiadomość. Odszedł wielki Człowiek, pomysłodawca, inicjator budowy i wieloletni dyrektor wieluńskiego szpitala, dr Zygmunt Patryn. W roku 1992 pracownicy zakładu w hołdzie budowniczemu i pierwszemu dyrektorowi szpitala ufundowali tablicę pamiątkową, która znajduje się w holu na parterze głównego budynku, a w dniu 11 marca 1993 roku szpitalowi, który stworzył i w którym pracował nadano jego imię.

Obecnie

Obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu jest szpitalem, który realizuje między innymi: około 8 360 hospitalizacji rocznie,
31 326 porad specjalistycznych, 9 346 porad w ambulatorium Chirurgicznym Sor. ( Dane za rok 2021)

Szpital podlega ciagłemu rozwojowi, realizowane są obecnie projekty informatyzacji, budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia pozyskano nowy Tomograf Komputerowy i zmodernizowano pracownię tomografii komputerowej.

Planowane jest również uruchomienie nowych poradni specjalistycznych oraz dalsze podnoszenie standardu leczenia i obsługi pacjentów.


Blog na temat historii Szpitala w Wieluniu:
www.kontkiewiczfamily.wordpress.com/bliscy/stanislaw-kontkiewicz-lekarz/ przejdź
www.kontkiewiczfamily.wordpress.com/2018/04/04/lekarze-wielunskiego-szpitala-doctors-at-the-hospital-in-wielun przejdź