O NAS

Kierownictwo SPZOZ w Wieluniu


mgr Anna Freus

Dyrektor SPZOZ w Wieluniu

ekonomista, audytor wewnętrzny,
menedżer w ochronie zdrowia

telefon: +43 8406 800
e-mail: a.freus@szpital-wielun.pl
dr n.med. Wojciech Ordon

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

telefon: +43 8406 858
e-mail: w.ordon@szpital-wielun.pl
Alina Piekarek

Główny Księgowy

telefon: +43 8406 810
e-mail: a.piekarek@szpital-wielun.plDyrekcja Szpitala w Wieluniu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
lub
pod adresem mailowym: sekretariat@szpital-wielun.pl