Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do tej formy opieki nie kwalifikuje się pacjent pozostający w ostrej fazie choroby psychicznej.


Pacjentowi przysługują:
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania
  • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niesprawnością
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy i jego rodziny
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego świadczeniobiorcy w domu

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub jeśli pacjent przebywa w szpitalu lekarz ze szpitala).
Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę.

Bliższe informacje na temat działania placówki w naszym szpitalu można uzyskać pod numerem telefonu 601 057 815