Oddział

Oddział Internistyczny o profilu ogólnym

Kadra Zarządzająca
Kierownik Oddziału lek. Elżbieta Forenc - Martyn
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Adamczyk
Lokalizacja

Wieluń 98-300, Ulica Szpitalna 16
2. Piętro

Kontakt
Kierownik Oddziału 43 8406 744
Pokój Lekarski 43 8406 747
Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 745
Dyżurka Pielęgniarska 43 8406 743
Sekretariat 43 8406 745

Ogólne informacje o oddziale

Oddział posiada 26 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w większości w salach dwu i trzyłóżkowych w tym 2 intensywnej opieki medycznej na sali intensywnego nadzoru medycznego.

Personel lekarski stanowi 6 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych z podspecjalizacjami z zakresu hipertensjologii, nefrologii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej.

Oddział zapewnia pełną i fachową diagnostykę oraz leczenie hospitalizowanym pacjentom z wszelakimi schorzeniami internistycznymi z zakresu : interny, endokrynologii, schorzeń metabolicznych, gastroenterologii, kardiologii, pulmonologii, nefrologii, onkologii, neurologii (łącznie z konsultacjami psychologicznymi i logopedycznymi).Personel lekarski oddziału ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach, zdobywając punkty akredytacyjne i nowe podspecjalizacje. Oddział korzysta z pomocy i konsultacji lekarzy innych specjalności pracujących w naszym szpitalu, którzy wykonują badania takie jak gastrofiberoskopia, kolonoskopia, bronchofiberoskopia oraz lekarzami wykonującymi radiologiczne badania diagnostyczne, łącznie z tomografią komputerową. Ściśle współpracujemy też z oddziałami klinicznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, prowadzi także staże popdyplomowe.

Kadrę pielęgniarską oddziału stanowi 19 pielęgniarek, w tym 2 licencjatów pielęgniarstwa z wieloletnią praktyką zawodową. Większość pielęgniarek posiada kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, obejmujące swym zakresem profilaktykę zakażeń wewnątrzszpitalnych, pielęgnację odleżyn, opieki nad pacjentem przewlekle chorym. Systematycznie biorą aktywny udział w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, co gwarantuje pacjentom fachową opiekę.Nasze najważniejsze zadania to:

  • diagnostyka i leczenie chorób serca ze szczególnym uwzględnieniem ostrej i przewlekłej niewydolności serca, szybkiej diagnostyki choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu (24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, próby wysiłkowe, USG serca),
  • leczenie nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyka postaci wtórnych (24-godzinny pomiar ciśnienia RR metodą Holtera),
  • diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej (m.in. zespołu metabolicznego, hiperlipidemii, określanie typu cukrzycy, diagnostyka niedoborów wielogruczołowych),
Pozostałe procedury lecznicze:

  • diagnostyka i leczenie cukrzycy wszystkich typów oraz powikłań cukrzycowych,
  • diagnostyka i leczenie niedokrwistości,
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego,
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń wątroby, trzustki i układu pokarmowego,
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń nerek i układu moczowego z możliwością hemodializoterapii w trybie pilnym.POZOSTAŁE ODDZIAŁY I JEDNOSTKI

POZOSTAŁE JEDNOSTKI