Oddział

Oddział Pulmonologii

Kadra Zarządzająca
Kierownik Oddziału lek. Karolina Rozmarynowska
Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Janas
Lokalizacja

Wieluń 98-300, Ulica Szpitalna 16
3. Piętro

Kontakt
Kierownik Oddziału 43 8406 729
Pokój Lekarski 43 8406 727
Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 725
Dyżurka Pielęgniarska 43 8406 725
Sekretariat 43 8406 726

Ogólne informacje o oddziale

Oddział posiada 20 łóżek, gabinet zabiegowy z salą endoskopową i pracownią spirometryczną , pokój przyjęć .Na oddziale pracuje 16 pielęgniarek, 3 opiekunów medycznych oraz 1 sanitariusz

  W oddziale leczone i diagnozowane są
 • zapalenie płuc i oskrzeli
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • nowotwory płuc , w tym chemioterapia raka płuc
 • gruźlica płuc - diagnostyka oraz leczenie testowe
 • płyny w jamach opłucnych
 • zapalenie opłucnej
 • wstępna diagnostyka chorób śródmiąższowych płucChoroby nowotworowe konsultowane są przez onkologa- dr A. Stefaniak oraz trakochirurga- dr M. Łochowskiego, radioterapeuty- NUMED, dr Masłowski
Świadczenia wykonywane na oddziale

Diagnozujemy także pacjentów z guzami płuca ambulatoryjnie w ramach DILO

Wykonujemy badania: bronchofiberoskopie, punkcje jam opłucnowych, badania spirometryczne, alergiczne testy skórne, testy 6 minutowego chodu z oznaczeniem gazometrii

Oddział korzysta z zaplecza diagnostycznego szpitala- badania obrazowe TK, USG, laboratoryjne, histopatologiczne wykonywane w tutejszym laboratorium oraz zewnętrznych CYTOPATH w Łodzi

Wykonujemy również badania mutacji genetycznych w komórkach nowotworowych płuca- opracowywane w certyfikowanym laboratorium Oncogene Diagnostics w Krakowie

W zakresie diagnostyki i leczenia chorych , współpracujemy z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej szpitala im.Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz z Kliniką Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi.


Wyposażenie oddziału

 • Bronchoskopy - 2 szt
 • Pulsoksymetry
 • Spirometry
 • EKG
 • HFNOT - 3 szt
 • Aparat USG

POZOSTAŁE ODDZIAŁY I JEDNOSTKI

POZOSTAŁE JEDNOSTKI