Oddział

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra Zarządzająca
Kierownik Oddziału lek. Bogusław Wojtasik
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Witkowska
Lokalizacja

Wieluń 98-300, Ulica Szpitalna 16
1. Piętro, Budynek Główny

Kontakt
Kierownik Oddziału 43 8406 739
Pokój Lekarski 43 8406 736
Pielęgniarka Oddziałowa 43 8406 738
Dyżurka Pielęgniarska 43 8406 735

Ogólne informacje o oddziale

 • 5 kompletnych stanowisk intensywnej terapii + 2 stanowiska izolacyjne
 • 5 łóżek do intensywnej terapii z wysokiej klasy materacami p/odleżynowymi + 2 łóżka intensywnego nadzoru
 • prowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej - CRRT
 • szeroki zakres pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych u Pacjentów aparatem przyłóżkowym
 • pełne monitorowanie parametrów życiowych na każdym stanowisku -EKG NIBP IBP Sat Temp oddechŚwiadczenia wykonywane na oddziale

 • Diagnostyka chorób serca: ECHO, EKG, pomiar rzutu serca,
 • Diagnostyka chorób płuc: USG, bronchofiberoskopia.
 • Znieczulenia ogólne dotchawicze złożone, przewodowe, krótkie dożylne.
 • Wykonujemy blokady nerwów i splotów przy użyciu aparatu USG do zabiegów operacyjnych
 • Wybrane blokady nerwów w analgezji pooperacyjnej
 • Konsultacje chorych do zabiegów i w stanach ciężkich
 • Prowadzenie czynności resuscytacyjnych w ramach szpitalnych oddziałów
 • Zakładanie centralnych dostępów żylnych, wkłuć typu Perm-Cut, portów do chemioterapii

Wyposażenie oddziału

 • 36 pomp infuzyjnych
 • 2 aparaty USG
 • bronchofiberoskop
 • 2 aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej
 • 1 aparat do pomiaru parametrów krytycznych - wynik analizy laboratoryjnej w ciągu minuty
 • pompy żywieniowe
 • 7 kardiomonitorów
 • podnośnik do Pacjentów otyłych
 • aparat do EKG

POZOSTAŁE ODDZIAŁY I JEDNOSTKI

POZOSTAŁE JEDNOSTKI