POCZĄTEK 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

O Naszym szpitalu

Historia

Szpitala w Wieluniu

Czytaj więcej ...

Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR

"Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego".

Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW

"Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody na terenie SPZOZ w Wieluniu"

Projekt unijny - remont i doposażenie Szpitala pod nazwą :

"Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"

wielkanoc

Szanowni Państwo

W związku z otrzymaną informacją o możliwym podszyciu się nieznanych sprawców pod adres e-mailowy szpitala informujemy, iż w przypadku otrzymania na Państwa pocztę informacji napisanej "dziwnym" językiem, z błędami, zawierającej w treści nieznany Państwu adres nadawcy wiadomości prosimy na nią nie reagować i od razu usunąć.

Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy na skrzynki mailowe żadnych informacji dotyczących punktu szczepień przy ul. Wojska Polskiego. Informacje zostały spreparowane. Prosimy o zachowanie ostrożności.

            Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że z dniem 01.04.2022 r. przywrócona zostaje możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

         Zalecane godziny odwiedzin 13.00-17.00

         Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być przestrzegane podczas odwiedzin:

 • wizyta rodziny w szpitalu powinna być każdorazowo ustalona z kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym,
 • pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba, w przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający,
 • odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki),
 • zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko COVID-19 bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed wizytą,
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala,
 • po wejściu na oddział osoba odwiedzająca ponownie dezynfekuje ręce i nakłada jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału, przed wyjściem z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy i ponownie dezynfekuje ręce,
 • osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,
 • podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, zachować dystans 1,5 m,
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum,
 • po zakończeniu odwiedzin wywietrzyć salę.

           

           

           

„ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SOR W WIELUNIU.”

INFORMACJE --> KLIKNIJ TUTAJ