INFORMACJE DLA PACJENTA

Odwiedziny Pacjentów

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu mając na uwadze znaczny wzrost zachorowań na infekcje dróg oddechowych wywołane wirusami (mogą to być wirusy grypy, paragrypy, metapneumowirusy, koronawirusy przeziębieniowe czy też rinowirusy) jest zmuszona wprowadzić zakaz odwiedzin dla rodzin pacjentów. Szpital ma obowiązek do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym transmisji wirusów. Dyrekcja wraz z Przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych rekomenduje umożliwienie bezpiecznego kontaktu rodziny z pacjentem w sytuacjach szczególnych: stan terminalny czy inna bardzo ciężka choroba.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta hospitalizowany pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Ograniczenie odwiedzin ze względów epidemicznych do sytuacji ww. nie wyklucza możliwości korzystania z poszczególnych praw pacjenta, a uwzględnia przede wszystkim dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalu.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być przestrzegane
podczas odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Wieluniu:


  • wizyta rodziny w szpitalu powinna być każdorazowo ustalona z Kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym,
  • pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba, w przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający,
  • odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut,
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
  • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,
  • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala,
  • po wejściu na oddział osoba odwiedzająca ponownie dezynfekuje ręce i nakłada jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału, przed wyjściem z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy i ponownie dezynfekuje ręce,
  • osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,
  • podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, zachować dystans 1,5 m,
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum,