Koronawirus 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

APEL O KREW

WAŻNE!!! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Przed wejściem do pracy każdy pracownik szpitala będzie miał mierzoną temperaturę przez wyznaczoną do tego osobę.

Pacjenci zgłaszający się do szpitala z powodu:
- planowanego przyjęcia na oddział,
- ze skierowaniem do szpitala,
- do Ambulatorium Urazowo – Chirurgicznego;
- do porodu;
- w stanach zagrożenia życia
WCHODZĄ WEJŚCIEM PRZY SOR!!!

Przy wejściu znajduje się domofon, przez który personel SOR dokonywać będzie kwalifikacji wstępnej za pomocą ankiety. W przypadku uzyskania 3 negatywnych odpowiedzi z ankiety wpuszcza się Pacjenta do szpitala, dokonuje pomiaru temperatury i weryfikacji w systemie e-WUŚ, czy nie podlega kwarantannie. W przypadku braku gorączki wizyta Pacjenta odbywa się zgodnie z celem. W przypadku dodatnich odpowiedzi z ankiety lub gorączki postępuje się wg wytycznych. Jeśli danego Pacjenta obowiązuje kwarantanna powiadomiona zostaje Policja w Wieluniu.

Pacjenci zgłaszający się do Szpitala:
- do Rejestracji,
- celem odbycia ustalonej wizyty w Poradni;
- na badanie RTG, TK, USG,
- na pobranie krwi,
- na zabiegi w dziale Rehabilitacji,
- chcący zapisać się na ww usługi,
- członkowie rodziny (1 osoba) chcąca zanieść paczkę do pacjenta leżącego na oddziale lub zgłaszający się po pacjenta wypisywanego z oddziału
WCHODZĄ GŁÓWNYM WEJŚCIEM!!!
Drzwi otwarte w godzinach 7:30-15:00

Przy wejściu znajduje się domofon, przez który wyznaczony personel dokonywać będzie kwalifikacji wstępnej za pomocą ankiety. W przypadku uzyskania 3 negatywnych odpowiedzi z ankiety wpuszcza się Pacjenta do szpitala, dokonuje pomiaru temperatury i weryfikacji w systemie e-WUŚ, czy nie podlega kwarantannie. W przypadku braku gorączki wizyta Pacjenta odbywa się zgodnie z celem. W przypadku dodatnich odpowiedzi z ankiety lub gorączki informuje się daną osobę o braku możliwości wejścia na teren Szpitala i informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu. Jeśli daną osobę obowiązuje kwarantanna powiadomiona zostaje Policja w Wieluniu.

Pacjenci chcący skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wchodzą wejściem przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Przy wejściu znajduje się domofon, przez który wyznaczony personel dokonywać będzie kwalifikacji wstępnej za pomocą ankiety. W przypadku uzyskania 3 negatywnych odpowiedzi z ankiety wpuszcza się Pacjenta do szpitala, dokonuje pomiaru temperatury i weryfikacji w systemie e-WUŚ, czy nie podlega kwarantannie. W przypadku braku gorączki wizyta Pacjenta odbywa się zgodnie z celem. W przypadku dodatnich odpowiedzi (przynajmniej 1) lekarz decyduje możliwości wejścia Pacjenta czy też udzielenia mu teleporady. Jeśli daną osobę obowiązuje kwarantanna powiadomiona zostaje Policja w Wieluniu.


W związku z sytuacją epidemiologiczną zakażenia koronawirusem SARS-CO V-2 i ograniczeniem ekspozycji na zakażenie koronawirusem informujemy, że SP ZOZ  w Wieluniu uruchomił również  możliwość uzyskania specjalistycznej porady lekarskiej w trybie teleporady.

Teleporady mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

LINK do książki telefonicznej : KONTAKTY

Nie wszystkie poradnie specjalistyczne zapewniają wystawienie e-recepty.

W przypadku konieczności odbioru recepty papierowej wystawionej w trakcie teleporady, należy zgłosić się do rejestracji SP ZOZ w Wieluniu.

Receptę może odebrać osoba wyznaczona przez pacjenta, po uprzednim okazaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta odręcznie lub podpisaniu przez osobę odbierającą  pokwitowania o odbiorze recepty.

Osoba odbierająca receptę winna posiadać przy sobie do okazania dowód osobisty.


PACJENCIE !

JEŚLI WYSTĘPUJĄ U CIEBIE OBJAWY :

- GORĄCZKA,

- KASZEL,

- PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

- LUB JEŚLI WRÓCIŁEŚ Z MIEJSCA, GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS

- ALBO MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ U KTÓREJ POTWIERDZONO KORONAWIRUSA

PRZED WEJŚCIEM DO SZPITALA ZADZWOŃ NA NR

TEL. 507 065 955


ZAJMIE SIĘ TOBĄ SPECJALNIE DEDYKOWANY DO TEGO PERSONEL !

TAKIE DZIAŁANIA POZWOLĄ ZABEZPIECZYĆ PERSONEL I INNY PACJENTÓW PRZED EWENTUALNYM ZAGROŻENIEM