ISO 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...
Kategoria:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


W związku z funkcjonowaniem w SPZOZ w Wieluniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 przeprowadza się cykliczną
ocenę Wykonawców wg kryteriów ustalanych indywidulanie w zależności od rodzaju zamówienia.
Celem przeprowadzania oceny jest zapewnienie odpowiednich warunków współpracy i komunikacji pomiędzy
SPZOZ w Wieluniu a Wykonawcami.
Wykonawcy, którzy zechcą zapoznać się z kryteriami oceny oraz ich wynikami mogą uzyskać informację
u Pełnomocnika ds. Jakości

Polityka Jakości

Certyfikat : str. 1  str. 2